Verkenner 1

Peter de Ruyter “Landschapsarchitect en zeker ook door zijn rol als leider van Atelier Fryslân (werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit) doorkneed in denken over de verhoudingen tussen beleefbaar landschap en produktielandschap. De liefde voor het landschap en de ruimte is het vertrekpunt voor zijn werkzaamheden. Verandering is het enige onveranderlijke in het landschap. Bewoners en gebruikers van het landschap hechten zich daarbij aan het specifieke, niet aan het algemene”.

Landgoed 2.0

Ik heb me laten inspireren door een spreuk van Willem van Toorn: “tekens van het land als voedsel voor de ziel”. Heb dus de zintuiglijke insteek centraal gesteld. Met de vijf bekende zintuigen, maar ook met mijn 6e zintuig. Omdat ik graag systematisch werk ben ik naar alle vier de hoekpunten van de 4km2 gegaan. Ik probeer met dat 6e zintuig ‘het roepende landschap’ waar te nemen. Waar vraagt het landschap zelf om? Het antwoord dat ik daar op kreeg was: “Ik ben ongenaakbaar en uitgemergeld.”

Nou kun je wel over een landschap praten, maar je moet ook met de bewoners praten. En de hypothese die bij mij is ontstaan is dat mensen in het Diepenheimse landschap zoeken naar luwte, ontmoeting, plezier en vooral ook toegankelijkheid. De eigenaresse van de camping vond het landschap vroeger bijvoorbeeld veel gerieflijker.

Zelf had ik pas om vijf over vier voor het eerst een ervaring van gezondheid in het landschap. Dat was notabene buiten de 4km2! Het was op de grens van landgoed Warmelo en de Regge. Daar komen verschillende kwaliteiten bijeen. Het zicht op het Stedeke Diepenheim op de achtergrond, de historische gebouwen van het landgoed maar ook de nieuwbouw, het water en de natuurontwikkeling die daar plaats vindt en het trage tempo van het fietspad.

Voor de toekomst denk ik dat het interessant kan zijn om tot een nieuw economisch model te komen die de discrepantie tussen nut en plezier opheft. Want ik zie in de 4km2 een grote discrepantie tussen het ‘productielandschap’ en de recreanten en toeristen die ook van dit landschap gebruik maken. Als je dan kijkt naar de geschiedenis, dan denk ik dat dit landschap twee troeven heeft. Ten eerste: de gastvrijheid. Ik kreeg 6 eieren en koffie mee van de campinghoudster. Ten tweede: de feodale structuur. Voor een buitenstaander lijkt dit misschien niet wenselijk, omdat het geassocieerd wordt met sociale ongelijkheid. Veel mensen vinden het echter ook prima want het heeft ook veel gebracht zoals welvaart en een prachtig landschap. Daarom zou ik willen nadenken over het Landgoed 2.0. Een landgoed met een nieuw verdienmodel. Ik denk dat het uitgemergelde in dit landschap namelijk te maken heeft met een zeer eenzijdige economische invulling van het bestaande verdienmodel. In een nieuw verdienmodel zijn coöperatie, samenwerking, toegankelijkheid, vitaliteit, aandacht en zorg kenmerken!

Essay Peter de Ruyter
Naar aanleiding van deze verkenning heeft Peter een essay geschreven over zijn bevindingen van die dag. Om het essay te lezen kunt u hier klikken