In de workshopreeks “Boer wordt weer boer” van LTO-Noord, afdeling Liemers-Montferland en de Vereniging Streekbeheer Rijnstromen, verzorgen we de thema’s biodiversiteit en landschap. We nemen de deelnemers mee in het denken over natuurinclusieve landbouw. De verschuiving van het controlemodel naar het adaptieve model staat centraal. Met de thema’s bodem en kringloop, die door Edaphon worden verzorgd, bieden we een eerste kennismaking met het werken aan een weerbaar systeem waarin je optimaal gebruik maakt van de natuurlijke omgeving en deze integreert in je bedrijfsvoering.

Leaflet-A4-workshops-Rijnstromen_20210219