Met de onthulling van een kleine expositie en de ondertekening van Gouden Regels, bevestigden verschillende Liemerse partijen hun intentie voor een gezonde voedselproductie in een veerkrachtig landschap. Dit gebeurde op het prachtige bedrijf van Emiel en Esther Stam in Spijk.

De bijdrage van Eet je uitzicht! aan dit toekomstperspectief voor de streek, uit zich in een streekvoedselverhaal en bedrijfsverhalen, verbonden met elkaar door zgn. Gouden Regels. Voedselorganisatie Liemers Trots, bestaande uit producenten en ambassadeurs van streekproducten, werkt verder aan dit perspectief en verheugt zich over de groeiende belangstelling. De organisatie biedt een mooi palet aan Liemerse producten en een gebied waar ze trots op is. Er is echt wat in beweging gekomen!

De Gouden Regels zijn leidende principes om productie en afzet steeds meer lokaal te maken, zowel sociaal, economisch als landschappelijk. Het Streekvoedselverhaal laat zien hoe dit bij elkaar kan blijven. De bijhorende kaart is een verbeelding van een aantal recepten voor de nabije toekomst. Het is geen statische kaart, er kunnen recepten bijkomen en afgaan. Het is een stimulans tot beweging met een ambitie om hier met steeds meer mensen vorm aan te geven. Lees over het streekvoedselverhaal en vier inspirerende bedrijfsportretten in dit MAGAZINE

De Gouden Regels zijn onderschreven door alle vier betrokken gemeenten, de gedeputeerde van de Provincie Gelderland, Liemers Trots en de lokale afdeling van de LTO.

Wij wensen alle betrokken in de Liemers veel succes met het vervolg.

Wilt u meer weten over onze aanpak en wat het kan betekenen in uw streek, neem dan contact met ons op. We vertellen er graag over!