In Zevenaar kwamen producenten van lokaal voedsel, marktpartijen, ambtenaren en bestuurders, vertegenwoordigers van gebiedspartijen bijeen om te proeven aan het project. Een dag van ontmoetingen, intenties en workshops. Vier gemeenten, LTO Liemers-Montferland, Liemers Trots en Melkveehouderij De Fuik/Hippe Koeien ondertekenden een convenant. Daarmee spreken zij de intentie uit om samen regionale productie en consumptie dmv korte voedselketens in een aantrekkelijk Liemers landschap te versterken! Producenten die de regionale markt op willen werden enthousiast gemaakt voor deelname aan een workshopreeks waarin ze hun idee onder deskundige begeleiding onderzoeken en uitwerken tot een actieplan. Ambtenaren verkenden, geïnspireerd door Sallands voorbeeld, hun mogelijkheden om korte ketens te faciliteren. Er vonden gesprekken plaats over de belangrijke voorwaarden om werkelijk met elkaar verder te komen, zoals elkaar kennen, lef tonen, het verhaal van de streek uit kunnen dragen, zoeken naar wat echt bij jou past. Als Eet je Uitzicht hebben we in onze workshops de streek en het landschap onder de aandacht gebracht en gezamenlijk gezocht naar aanknopingspunten voor het bouwen aan een streekeigen agrarisch cultuurlandschap. Omdat iedereen tegelijkertijd ook consument is kan goed ervaren worden wat er in de weg staat om je boodschappen in de streek te halen. Het gemak van de supermarkt is het meest bepalend. Dus aandacht voor een slimme distributie van producten is noodzakelijk. Hoe kun je bijv. aansluiten bij lokale en regionale retail? Als je weet waar je aan bijdraagt door producten uit de streek te kopen, neemt de motivatie toe. We gaan de komende jaren met elkaar werken aan dit verhaal!