Streekeigenheid in regionale voedselproductie

6 juli 2017|Streekeigenheid in regionale voedselproductie|

Met financiering van het Rijksinstituut voor Cultuurhistorisch Erfgoed (RCE) start Eet je Uitzicht! het project: Streekeigenheid in regionale voedselproductie. Voedsel als strategie voor een betekenisvol landschap. Met dit project gaan wij kennis bundelen en de ervaring verdiepen van POP-uitvoeringsprojecten op de Veluwe en in de Liemers. In de POP-projecten verbinden we regionale voedselproductie en – [...]

Kwaliteitsproducten uit een kwaliteitslandschap

16 juni 2017|Kwaliteitsproducten in een Kwaliteitslandschap (Veluwe)|

Streekproducten maken de streek; ruimtelijk, landschappelijk en sociaal. Het project gaat dit verbinden: producent, landschapsvrijwilligers, dorpsmensen en lokale horeca werken met Stichting Erkend Streekproduct Veluwe en Landschapsbeheer Gelderland aan deze verbinding. Het geitenbedrijf De Groote Stroe is het eerste gebied voor onderzoek. Het concept Eet je Uitzicht is ingezet als methodiek. We doen dit in [...]

Korte Ketens in Liemers Landschap

15 juni 2017|Korte Ketens in Liemers Landschap|

Met de hoogste waardering heeft Provincie Gelderland ons projectvoorstel goedgekeurd in het kader van de POP-Regeling Korte Ketens. Samen met LTO Afdeling de Liemers-Montferland, Liemers Trots (Streekproducenten) en LiemERS++ (4 gemeenten, Waterschap en producentenorganisaties) gaan we werken aan een bredere bekendheid en afzet van Liemerse producten in relatie tot het Liemerse landschap. Vernieuwend in dit [...]

Onderzoek Regionale voedselproductie in relatie tot landschap

1 februari 2017|Projecten|

We zijn gestart met een onderzoek naar producent-consument verbanden en hun (potentiele) effecten op het regionale landschap. Dit doen we in opdracht van Lector ‘Duurzame Voedsellandschappen in stedelijke regio’s’ Noël van Dooren, aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Doel is om meer inzicht te krijgen in hoeverre voedsel en landschap in de korte ketens al [...]

Workshop NETWERKDAG LandStad De Baronie

17 november 2016|Workshop|

Hoe vaak zit er eten uit de Baronie in je boodschappenmandje? En als je een stukje kaas uit de Baronie proeft, heb je dan een voorstelling bij het landschap waar de koeien hebben gelopen? Tijdens de netwerkdag van Landstad Baronie verzorgde Eet je Uitzicht! een drietal workshops over de relatie tussen voedsel en landschap. Ruim [...]

Workshop Medewerkers Universiteitsbibliotheek Utrecht

14 juni 2016|Workshop|

Op de prachtige Bijenakker in Bunnik leverden we een bijdrage aan een personeelsdag van de Universiteit Utrecht. Karina nam mensen op een creatieve manier mee in vragen over de relatie tussen henzelf, landschap en voedsel. Heb je je wel eens afgevraagd welk landschap er schuil gaat achter je bord met eten? In een landschap, misschien je [...]

Natafelen verslag

10 maart 2013|Projecten|

Natafelen Vanuit de kunst stelt het project Eét je Uitzicht de ongewone vraag naar de eetbaarheid van het landschap. De eerste vooronderstelling onder die vraag is: Er is een blinde vlek bij de mens over hoe voedsel en landschap met elkaar samenhangen. In het landschap herkennen we ons voedsel niet, in ons voedsel herkennen we [...]

Essay Wietske Maas

22 februari 2013|Essays Eet je Uitzicht Diepenheim 2013|

HOMO SAPIENS “Natural appetite is the tendency of things to move according to their nature” —J.B. Bamborough[1] Door het weefsel van een landschap beleefbaar te maken en het zelfs op te eten wordt je onderdeel van het landschap. De natuurlijke ingrediënten die ik aantref in het stedelijk landschap[2] leiden vaak tot experimenten die aanzetten tot [...]

Essay Michiel Korthals

7 december 2012|Essays Eet je Uitzicht Diepenheim 2013|

Land voor onzichtbaar vee: Diepenheim en omgeving Michiel Korthals, 30-11-2012 Je rijdt met de auto de regio Diepenheim binnen, ziet al dat groen, en denkt, wonderlijk groen landschap, mooie opdracht dat te onderzoeken op eetbaarheid. Omdat ik  geen kenner ben van planten en dieren, maar van de relatie tussen planten, dieren en mensen, wil op [...]

Essay Bernard Harfsterkamp

4 september 2012|Essays Eet je Uitzicht Diepenheim 2013|

Leeg landschap? Iedereen maakt wel eens wandeling buitenaf. We zoeken liefst een groot bos op, maar omdat die er weinig zijn in Nederland lopen we vaker in een gebied waar akkers, weilanden, bosjes, houtwallen elkaar afwisselen. Hoe beleven en waarderen mensen deze landschappen, die we ook wel cultuurlandschappen noemen omdat de mens er in de [...]