We zijn gestart met een onderzoek naar producent-consument verbanden en hun (potentiele) effecten op het regionale landschap. Dit doen we in opdracht van Lector ‘Duurzame Voedsellandschappen in stedelijke regio’s’ Noël van Dooren, aan Hogeschool Van Hall Larenstein.

Doel is om meer inzicht te krijgen in hoeverre voedsel en landschap in de korte ketens al met elkaar te maken hebben. Welke motieven liggen er aan de diverse korte keten initiatieven ten grondslag en welke potenties liggen er voor een duurzaam (voedsel)landschap?

Arda richt zich op de zgn. interfaces, de initiatieven/platforms die er voor zorgen dat de producten bij de consument terecht komen. Dit kunnen winkels, markten, webwinkels etc. zijn. Karina richt zich op de primaire producenten. Waarom kiezen zij voor regionale afzet? Welke kansen en problemen komen zij tegen? In hoeverre zijn zij bewust met het landschap bezig en welke mogelijkheden zijn er?

De ambitie van het lectoraat is om het aandeel regionaal voedsel in het stedelijke voedselmandje aanzienlijk te laten toenemen (van 3-5% in 2016 naar 30-50% in 2030-2050). Eet je Uitzicht! is met name geïnteresseerd in de consequenties die dat voor het regionale voedsellandschap kan hebben.