Eet je Uitzicht! verzorgde workshops over natuur en landschap in de workshopreeks “Boer wordt weer boer” van LTO-Noord, afdeling Liemers-Montferland en de Vereniging Streekbeheer Rijnstromen. Als afsluiting was er een veldbezoek op het bedrijf van Theo Nieuwenhuis in Didam. Theo is boer, adviseur en onderzoeker tegelijk en heeft inmiddels een grote expertise opgebouwd op het gebied van bodem, grasland en kringloop (www.edaphon.nl). Dat weet hij op een aanstekelijke manier over te brengen. We keken naar kruidenrijk grasland, bemesting en een spannend veldexperiment met strokenteelt. Dat gaf veel stof tot gesprek. Het liet de basis zien van een grotere biodiversiteit in het agrarische landschap en van gezonde lokale producten.