Samen met de eigenaar van en ondernemers op het landgoed hebben we gewerkt aan een uniek regeneratief voedsellandschap tussen Nijmegen en Malden. De ambitie is als volgt geformuleerd en vervolgens uitgewerkt in een plankaart.

Het landschap:

  • genereert ‘food’ en ‘food for thought’ voor bewoners en bezoekers;
  • inspireert de relatie tussen producent en consument en verkleint de afstand tussen veld en vork;
  • illustreert nieuwe vormen van samenwerking (zowel tussen ondernemers onderling als met partijen uit de stad);
  • draagt bij aan een gezond ecosysteem;
  • geeft het gebied eigen zeggingskracht en identiteit.

Met dit masterplan gaan de verenigde partijen met de overheden om de tafel om te kijken hoe deze lokale partijen met hen samen kunnen werken aan een uniek stukje landschap met diverse vormen van voedselproductie rondom het landgoed. Een hernieuwde structuur met een nieuw hart zorgt voor verbondenheid in ruimte en tijd.