Het team  ‘Eet je uitzicht’ bestaat uit zelfstandig opererende professionals die samenwerken aan nieuwe landbouw- en voedsellandschappen. Zij vinden elkaar in de fascinatie voor de thematiek rond landschap, voedsel en de mens en in een jarenlange ervaring in bijkomstige vraagstukken.

Het team bestaat uit:

Karina Hendriks, Studio voor Leesbaar Landschap

Expertise: onderzoek en ontwerp van landbouwlandschap, participatieve processen, vergroten omgevingsbewustzijn, conceptueel en methodisch denken, aandachtig waarnemen, auteur.

Thema’s: landschapsidentiteit, leesbaar landschap, systemisch werk.

Zie: https://www.linkedin.com/company/studio-voor-leesbaar-landschap

Helmer Wieringa, Land & Co

Expertise: vernieuwing van agrarische bedrijfsvoering, proces/samenwerking/maatschappelijke inbedding, toetsing, planologische basis (Omgevingswet), scherpe analist, omdenker, concept bedenker, ontwerper van afspraken en regels die werken, bruggenbouwer en ‘rechter’.

Thema’s: omgevingswet, landbouw, verbreding, land art, bedrijfsopvolging.

Zie ook: http://www.landco.nl/helmer-wieringa/

Arda van Helsdingen,
Arda van Helsdingen Landschapsarchitectuur

Expertise: ontwerpend onderzoek, ontwerp en uitvoering van tuin tot landschap en stad, visie verbinding stad-land, gezonde stad principes, management en projectleiding.

Thema’s: gezonde stad, natuurlijke processen in ontwerp, wildplukken in het landschap, natuurcoaching.

Zie ook: http://www.ardavanhelsdingen.nl/

 

We beschikken als team over kennis van landschap, landbouwsystemen, erf en gebouw, innovatieve samenwerkingsvormen en afsprakenkaders en beleidsmatige, financiële en wettelijke toetsingskaders.

Het team kan de volgende vaardigheden inzetten:

  • We werken open-minded, verbindend, participatief en coöperatief. Het proces is plezierig en de scenario’s en ontwerpen zijn meer dan de som der delen.
  • We hebben ervaring met een geïntegreerde ontwerpende aanpak van de ruimtelijke opgave.
  • We hebben ervaring met het vormgeven en faciliteren van participatieve processen.
  • We hebben ervaring in het vertalen van een globaal plan naar gedetailleerd ontwerp, uitvoering en beheer of nazorg.