Verkenner 3

Hans Jungerius is beeldend kunstenaar, een ontdekkingsreiziger met een grote fascinatie voor de verhalen en de geschiedenis van plekken. Wat ligt er ten grondslag aan een plek en hoe is het huidige landschap tot stand gekomen?

www.hansjungerius.nl

Eerste indrukken Hans Jungerius

Het landschap is een weerspiegeling van opéénvolgende zienswijzen & gebruiken. In deze weerspiegeling zien wij niet alleen de generaties voor ons, maar ook onszelf.

Er  woedt een stille strijd in het agrarische landschap. Het platteland wordt bewoond & bewerkt & bekeken. Ruilverkavelingen als het hoogtepunt van de moderne wil tot beheersing van onze omgeving. Het fysieke, de ratio & het kenbare zijn de enige elementen die er zijn. Identiteiten en de geschiedenis zijn even onbelangrijk als de geschiedenis. Er heerst slechts een berekenbaar ‘NU’, het heden is eeuwig, een voortzetting ervan is de toekomst. Ontwikkelingen zijn lineair & voor afwijking kan geen plaats zijn. Plekken zijn onderling inwisselbaar & onderscheiden zich ten opzichte aan elkaar hooguit door verschillen in fysieke, kenmerkende eigenschappen.

De toekomst van strenge rationalisering van het landschap ligt inmiddels achter ons. Naast de fysieke omgeving bewonen we namelijk ook een symbolische omgeving, en deze is minstens zo belangrijk. Net als de natuurlijke omgeving is ook de symbolische omgeving voortdurend aan verandering onderhevig.

Het streekeigene ontwikkelt zich tot een curieus amalgaan waarin nabeelden van tradities, replica’s & citaten van het landelijke zich versmelten met het werkende & functionele. Het binnenlands toerisme blijft dan ook iets treurigs houden: ‘eeuwenoud’, ‘de sfeer van vervlogen tijden’, ‘tijdloos’, ‘ultiem landelijk’, ‘pure plattelandsbeleving’, en de klassieker: ‘rust en ruimte’.

Waar ben ik?
Ruimte: Hof van Twente, Diepenheim, Erve de Wezel.
Tijd: 21april 2012.
Streekeigen? Hoe pijnlijk ook, nu is hier het asbest streekeigen, dit is het asbestlandschap: derde generatie asbestverwijdering!

Essay Hans Jungerius
Naar aanleiding van deze verkenning heeft Hans een essay geschreven over zijn bevindingen van die dag. Om het essay te lezen kunt u hier klikken