Transitie voedsellandschap Zuidflank Landgoed Grootstal

25 maart 2020|Projecten|

Samen met de eigenaar van en ondernemers op het landgoed hebben we gewerkt aan een uniek regeneratief voedsellandschap tussen Nijmegen en Malden. De ambitie is als volgt geformuleerd en vervolgens uitgewerkt in een plankaart. Het landschap: genereert ‘food’ en ‘food for thought’ voor bewoners en bezoekers; inspireert de relatie tussen producent en consument en verkleint [...]

Hulde aan Liemerse boeren

10 maart 2020|Korte Ketens in Liemers Landschap|

Op 11 en 20 februari mochten we met acht Liemerse producenten werken aan hun streekbedrijfsverhaal. Dat was een feestje! Met de media bol van stikstofcrisis en tractoren op het Malieveld is het extra bemoedigend om twee middagen te werken met positieve, constructieve producenten, waarbij de woorden stikstof of crisis of demonstratie niet een keer over [...]

Ondernemen in het Liemers landschap

31 januari 2020|Korte Ketens in Liemers Landschap|

Op 11 en 20 februari verzorgt Eet je Uitzicht! twee kennissessies in de serie “Boeren vanuit een band met het land”. De serie is onderdeel van het POP3 project Korte Ketens in het Liemers Landschap. In onze kennissessies werken producenten aan een helder beeld op hun sociale, economische en ruimtelijke verbindingen met de streek als [...]

Verbind je streekproduct met je uitzicht!

13 september 2019|Kwaliteitsproducten in een Kwaliteitslandschap (Veluwe)|

Producenten van erkende streekproducten vroegen om handvatten om zich meer te verbinden met ‘de streek’. Een duidelijke bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving geeft de streekproducent namelijk een sterkere positie in streekvernieuwing, kringlooplandbouw en omgevingsbeleid. Ook consumenten vinden het belangrijk dat een streekproduct bijdraagt aan een mooier streeklandschap. Zij lijken zelfs bereid om daarvoor [...]

Flitsworkshop, Landschap Lezen met Chinezen, Zinnenprikkelende Wandeling

19 juli 2019|Workshop|

5 JUNI 2019 - Bij de uitreiking van de Gouden Zwaluw biedt Vereniging Nederlands Cultuurlandschap een workshop Eet je Uitzicht aan. Met de gasten verkennen we de verbinding tussen voedsel en uitzicht in De Moestuin in Utrecht. Een mooi voorbeeld van stadslandbouw. Wat je hier ziet, kun je direct in je mond stoppen en proeven. [...]

Voedselagenda Leeuwarden zoekt inspiratie in Eet je Uitzicht!

9 juli 2019|Lezing|

De gemeente Leeuwarden maakte een Voedselagenda, gesteund op principes van Dutch Cuisine. Die principes geven richting aan streekeigen, seizoensgebonden en gezondheid. Landschap of omgevingskwaliteit zijn nog vraagtekens. Daarom hield Helmer voor een klein geselecteerd gezelschap lezing over Eet je Uitzicht! en wat kunst doet met landschapsbeleving en voedselbeleving. Leeuwarden heeft met Culturele Hoofdstuk 2018 geleerd dat kunst [...]

Eet je Uitzicht! in Ekoland

31 mei 2019|Kwaliteitsproducten in een Kwaliteitslandschap (Veluwe)|

Voor de consument gaat biologische landbouw vooral over het verantwoorde product. Ziet de consument dat hij dat ‘landschap’ erbij koopt? Is het een kans dat je de consument laat weten dat hij ook een natuurrijk landschap koopt? Met biologische geitenhouderij De Groote Stroe en biologische kippenhouderij De Lankerenhof gingen we in 2018 met deze vraag [...]

Streekkring in oprichting

11 april 2019|Kwaliteitsproducten in een Kwaliteitslandschap (Veluwe)|

Een heel aantal mensen stak op vier zaterdagen de handen uit de mouwen op De Groote Stroe en op De Lankerenhof. Deze twee biologische bedrijven zijn hun verbinding met de streek aan het verstevigen. Beiden maken ze een mooi Veluws Erkend Streekproduct, respectievelijk Stroese Dame harde geitenkaas en Bleieren eieren. In het kader van [...]

Handreiking Eet je Uitzicht!

25 januari 2019|Streekeigenheid in regionale voedselproductie|

In verschillende gebieden zoeken we met gebiedspartijen naar hernieuwde samenhangen tussen mensen, voedsel en landschap. Samenhangen die door hun streekeigen invulling bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Met steun van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ontstond meer diepgang in methodiek en inhoud. Voor stakeholders in een dergelijk gebiedsproces, maar vooral voor gemeenten en producenten, [...]

Ontwerpen aan een Foodwalk op de Zuidflank bij Nijmegen

12 oktober 2018|Workshop|

Op landgoed Grootstal vonden 3 manifestaties plaats waarin het landgoed zich openstelde voor ideeën op het gebied van bodem, voedsel, landschap en gezondheid. Het landgoed wil bijdragen aan de bewustwording rondom voedsel. De reeks ging van bodem (Soil4U), voedsel/gewas (Voedsel Anders), naar gezondheid (Groen, gezond en Nijmegen in beweging!). Eet je Uitzicht! begeleidde de workshop [...]

Go to Top