Op 11 en 20 februari mochten we met acht Liemerse producenten werken aan hun streekbedrijfsverhaal. Dat was een feestje! Met de media bol van stikstofcrisis en tractoren op het Malieveld is het extra bemoedigend om twee middagen te werken met positieve, constructieve producenten, waarbij de woorden stikstof of crisis of demonstratie niet een keer over tafel gaan. In plaats daarvan is er veel interesse in elkaars bedrijfsverhaal en veel goodwill om elkaars verhaal en het Liemerse voedselverhaal te versterken.

We gaan er van uit dat elke deelnemer beweegt op de as van minder naar meer duurzaam en van minder naar meer lokale/regionale afzet. Waar je je ergens bevindt op die assen, maakt niet uit, als er maar wil tot beweging is. En dat is er!

Aan het eind van de middag hadden de deelnemers meer inzicht in hun sociale, economische en ruimtelijke verbindingen met de streek en hadden ze scherp voor ogen wat de kern van hun unieke verhaal is. Dit geeft een duidelijke focus voor ontwikkeling. Zo is er varkenshouder Hetty die na een stalbrand in 2018 hun bedrijfsvoering over een andere boeg gooien. “Ons bedrijf wil een toekomstbestendig, diervriendelijk en toegankelijk bedrijf zijn”.  Ze bouwden een nieuwe, twee sterrenstal die uit kan groeien naar drie sterren. Je kunt de varkens bekijken vanuit een zichtruimte en ze zoeken naar mogelijkheden om het vlees zoveel mogelijk lokaal af te zetten. Wellicht via o.a. een diepvriesautomaat op het erf.  Hof zum Walde is begonnen met een eigen zuivellijn. Ze zijn zich ervan bewust geworden dat ze op een landschappelijk unieke plek bevinden. De verhalen liggen voor het oprapen. De boeren willen dat de kwaliteit van hun omgeving te proeven is hun zuivel en omgekeerd, dat je aan de zuivel kunt proeven dat het uit een kwaliteitsomgeving komt. Experimenten met kruidenrijk grasland zijn veelbelovend.

Zo hebben de bedrijven allemaal hun eigen verhaal om de lokale consument te binden aan hun product en aan hun gezamenlijke Liemerse landschap. In volgende kennissessies werken ze o.a. verder aan hun marketingstrategie en het maken van bedrijfsfilmpjes. We wensen ze veel succes daarmee!