Met twee agrariërs in de Liemers konden we dankzij het RCE (Visie Erfgoed en Ruimte) wat dieper in hun omgeving duiken. We zijn gaan verkennen hoe hun bedrijf en producten op dit moment met de omgeving samenhangen. Het benoemen en verbeelden van die economische, sociale en ruimtelijke verbindingen schept al heel wat helderheid merkten we. Het draagt bij aan een goede basis om voor nieuwe verbindingen te kiezen. Verbindingen die sterker samenhangen met de directe omgeving, de streek, en die ook zoveel mogelijk samenhangen met elkaar. Want wij zijn ervan overtuigd dat een bedrijfsvoering duurzamer is naarmate die economische, sociale en ruimtelijke kenmerken met elkaar verbonden zijn.
Zo waren we op Hof zum Walde, een melkveebedrijf op de overgang van de Eltenberg naar de Rijn, waar deze ons land binnenkomt bij Spijk. Een unieke plek, waar al vanaf de 16e eeuw een boerderij (Domeinhofstede) te vinden is. Je kunt 360 graden om het erf lopen en op elke hoek heb je een ander fraai uitzicht met een verhaal eraan: de Eltenberg met de in het oog springende kerktorens, Emmerik en Kleef in de verte als herinneringen aan de tijd dat de Liemers deels Kleefse Enclaves waren, nog draaiende steenfabrieken, het jonge dorp Spijk ontstaan als woonplek voor arbeiders in de steenfabrieken, ontgravingen die nu Natura 2000 gebied zijn waar bevers leven.
De agrariër heeft zijn aandacht liggen bij gezonde koeien in een duurzaam technologisch bedrijfssysteem. Tegelijkertijd voelt hij een verbinding met de plek, de geschiedenis en de mensen die er wonen. Hoe kun je het product van dit bedrijf (op dit moment melk) sterker verbinden met het verhaal van de streek? Zodat het bedrijf er beter op wordt en de streek er rijker van wordt! Dat is de puzzel waaraan we in de Liemers verder werken. Duidelijk is in elk geval dat een breder perspectief onverwachte kwaliteiten naar boven kan brengen!