Vrijdag 22 juni 2018 lieten wij met 8 andere teams zien hoe wij erfgoed een rol proberen te geven in de transformatie van het landelijk gebied. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Rijksdienst voor Cultuurhistorisch Erfgoed in samenwerking met Agrarisch Erfgoed Nederland. Het was de eerste opbrengst van de projecten Erfgoed & Ruimte in het landelijk gebied. Wat ons opviel was dat er behalve in ons project niet of nauwelijks is gesproken over landbouw als erfgoedvormende factor. Boeren waren voornamelijk aanwezig als eigenaren van VAB’s, maar niet als actor in het erf overstijgende schaalniveau.
Van de negen projecten gaan er zes over de herstemming van VAB’s en monumenten en de rol van eigenaren en gemeenten hierin. Benaderingen uit Zeeland, Overijssel, Groningen, Zuid-Limburg, Drenthe en Noord-Holland worden uitgewisseld. Naast ons zijn er twee projecten die zich op het schaalniveau van een streek richten. Hoe kan agrarisch erfgoed de identiteit van een gebied versterken? ¬Wij laten in onze presentatie zien hoe we in de Liemers zoeken naar hernieuwde samenhangen tussen mensen, voedsel en landschap. Samenhangen die door hun streekeigen invulling bijdragen aan de kwaliteit van de Liemerse leefomgeving. Dat is althans ons doel. Een start hebben we kunnen maken in het kader van een Gelders POP-Korte Keten project. De gedachte dat voedsel verbonden is met leefomgeving begint voorzichtig door te sijpelen bij de stakeholders. Er is echter nog wel wat werk aan de winkel om korte ketens als een integraal vraagstuk te benaderen en zo meerwaarde te genereren voor het hele gebied.