Met financiering van het Rijksinstituut voor Cultuurhistorisch Erfgoed (RCE) start Eet je Uitzicht! het project: Streekeigenheid in regionale voedselproductie. Voedsel als strategie voor een betekenisvol landschap.

Met dit project gaan wij kennis bundelen en de ervaring verdiepen van POP-uitvoeringsprojecten op de Veluwe en in de Liemers. In de POP-projecten verbinden we regionale voedselproductie en – consumptie expliciet met de identiteit van het regionale landschap en met lokale actoren. Met steun van het RCE kunnen we nu de cultuurhistorische dimensie verdiepen en tot inspiratiebron vertalen in de ontwikkeling van streekproducten en korte ketens in beide gebieden. In beide regio’s is het versterken van de landschappelijke kwaliteiten een belangrijk doel. Al doende gaan we een praktijkgerichte methodiek ontwikkelen die vervolgens in andere regio’s en regionale voedselinitiatieven kan worden gebruikt.