In verschillende gebieden zoeken we met gebiedspartijen naar hernieuwde samenhangen tussen mensen, voedsel en landschap. Samenhangen die door hun streekeigen invulling bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Met steun van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ontstond meer diepgang in methodiek en inhoud.
Voor stakeholders in een dergelijk gebiedsproces, maar vooral voor gemeenten en producenten, maakten we een handreiking. We laten zien hoe je het ‘eten van je uitzicht’ handen en voeten kunt geven. U ziet de ‘lessen’ van enkele projecten waarin via voedsel, partijen zijn gemobiliseerd om samen betekenis te geven aan hun leefomgeving. Concepten als natuurinclusief, korte keten, kringlooplandbouw, biologisch of streekproductie krijgen zo nog meer verankering in de streek.

Benieuwd? Stuur ons een berichtje, dan sturen we u de pfd (10MB) toe.