Een heel aantal mensen stak op vier zaterdagen de handen uit de mouwen op De Groote Stroe en op De Lankerenhof. Deze twee biologische bedrijven zijn hun verbinding met de streek aan het verstevigen. Beiden maken ze een mooi Veluws Erkend Streekproduct, respectievelijk Stroese Dame harde geitenkaas en Bleieren eieren. In het kader van het POP3 project ‘Kwaliteitsproducten in een Kwaliteitslandschap’ ontwikkelt Eet je Uitzicht! samen met deze agrariërs, met Stichting Streekeigen Producten Nederland en met Stichting Gelders Landschapsbeheer een aanpak om de samenhang tussen het product en de streekkwaliteit te versterken. Een van de onderdelen is het opzetten van een zgn. Streekkring; een kring van omwonenden en/of klanten die zich betrokken voelen bij de bijzondere stukjes landschap op deze bedrijven. Ingang op deze twee bedrijven is het praktische landschapsbeheer. De Lankerenhof is in wezen één grote kippenuitloop vol opgaande beplanting. De Groote Stroe wil zijn melkgeiten meer laten genieten van de aanwezige houtige beplanting (‘knabbelhagen’) en voor de lammeren weer een mooie boomgaard achter het huis. Dat vraagt om inzet die op de bedrijven niet zomaar aanwezig is. Een geslaagde actie van Stichting Gelders Landschapsbeheer leverde op 4 zaterdagen een mooie groep mensen die voor een prachtig resultaat hebben gezorgd. De Groote Stroe en De Lankerenhof bouwen nu zelf verder aan deze streekkring.