Voor de consument gaat biologische landbouw vooral over het verantwoorde product. Ziet de consument dat hij dat ‘landschap’ erbij koopt? Is het een kans dat je de consument laat weten dat hij ook een natuurrijk landschap koopt?

Met biologische geitenhouderij De Groote Stroe en biologische kippenhouderij De Lankerenhof gingen we in 2018 met deze vraag aan de slag in het project Kwaliteitsproducten in een Kwaliteitslandschap. Elk van deze bedrijven levert een product met het label erkend streekproduct bij Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN). Maar ook SPN constateert dat het bij erkende streekproducten vooral over het product uit een streek gaat en niet over wat het product toevoegt aan een streek. Heel concreet in dit geval: wat voegen geitenkaas De Stroese Dame en Bleieren eieren toe aan de Veluwe?

In Ekoland, vakblad voor de biologische sector, schrijven we hoe dit uitwerkt voor De Groote Stroe.

Download hier het artikel: Ekoland 2019-03_p32-33_Verkoop het landschap mee_ H Wieringa-K Hendriks-A v Helsdingen