Streekproducten maken de streek; ruimtelijk, landschappelijk en sociaal. Het project gaat dit verbinden: producent, landschapsvrijwilligers, dorpsmensen en lokale horeca werken met Stichting Erkend Streekproduct Veluwe en Landschapsbeheer Gelderland aan deze verbinding. Het geitenbedrijf De Groote Stroe is het eerste gebied voor onderzoek. Het concept Eet je Uitzicht is ingezet als methodiek. We doen dit in het kader van POP3 regeling Innovatieve concepten Provincie Gelderland.

Streekproducten staan vaak nog los van het landschappelijke of het sociaaleconomische streekverhaal. Het woord ‘streek’ van streekproduct is onvoldoende of niet verbonden met (historische) streekkwaliteiten. Veluwse streekproducenten willen hun relatie met, en hun bijdrage aan de streek concretiseren en zo beter vermarkten. Ze willen hierbij het bedrijfsniveau overstijgen. In het project gaan lokale producenten samen met bewoners en vrijwilligersgroepen van Landschapsbeheer Gelderland aan de slag met de ontwikkeling en uitvoering van een gezamenlijk beeld van kwaliteitsproducten in een kwaliteitslandschap. Uiteindelijk zal zich dit vertalen in afzet strategieën en ketenaanpak voor streekproducten op de Veluwe, gericht op de lokale (toeristische) markt. Het project richt zich op drie verschillende Veluwse deelgebieden rondom drie producenten van streekproducten.

Partners: producenten van erkende Veluwse streekproducten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Hogeschool Van Hall Larenstein, van der Valk Hotel de Cantharel.

Looptijd: juni 2017 – februari 2019