Producenten van erkende streekproducten vroegen om handvatten om zich meer te verbinden met ‘de streek’. Een duidelijke bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving geeft de streekproducent namelijk een sterkere positie in streekvernieuwing, kringlooplandbouw en omgevingsbeleid. Ook consumenten vinden het belangrijk dat een streekproduct bijdraagt aan een mooier streeklandschap. Zij lijken zelfs bereid om daarvoor meer te betalen, mits deze bijdrage goed geborgd is in bijvoorbeeld een keurmerk. Producenten van streekproducten op de Veluwe gingen aan de slag met de methode van ‘Eet je Uitzicht’. Wat dat opleverde leest u in bijgaand artikel in Landwerk dat wij schreven met Rene de Bruin (Stichting Streekeigen Producten Nederland) en Derk Jan Stobbelaar (Lector Duurzaam Landschapsbeheer). Of struin door het E-magazine dat de Stichting Streekeigen Producten over dit project uitgaf: http://spn.foleon.com/erkend-streekproduct/kwaliteitsproducten-in-een-kwaliteitslandschap/

Wilt u ook aan de slag met deze verbinding? Wij denken graag met u mee.